GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA PHAN THỊ VÂN

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA GIÁO DỤC SỚM PHAN THỊ VÂN:

  • Chuyên gia cấp cao huấn luyện thực hành chương trình Giáo Dục Sớm.
  • Nhà Huấn luyện đào tạo thực hành Giáo Dục Sớm tại nhiều trường Mầm Non giúp trường nâng tầm chất lượng đẳng cấp Quốc Tế.
  • Đối tác phát triển dự án Giáo Dục Sớm với Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Trẻ Thông Minh Sớm VSK.
  • Thành viên danh dự Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Phát Triển Tiềm Năng Con Người IPD.
  • Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực HOD.
  • Chủ tịch câu lạc bộ thiện nguyện Cộng Đồng Hoa Tâm.

Hình ảnh: Giáo Sư, NGND Nguyễn Võ Kỳ Anh – Viện Trưởng Viện IDP trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Giảng viên Giáo Dục Sớm năm 2017.

Hình ảnh: Ký hợp tác phát triển dự án Giáo Dục Sớm phía nam giữa Công ty HOD và VSK – Hà Nội năm 2015.

Hình ảnh: Ký hợp tác phát triển dự án Giáo Dục Sớm phía nam giữa Công ty HOD và VSK – Hà Nội năm 2015.

Hình ảnh lễ ra mắt chương trình Giáo Dục Sớm Online năm 2016.

Hình ảnh đến thăm các bé trường Mầm Non VSK Hà Nội năm 2016.

Hình ảnh Hội thảo chương trình Giáo Dục Sớm do Công ty HOD tổ chức tại TP Hồ Chí Minh năm 2016.

Hình ảnh Hội thảo chương trình Giáo Dục Sớm do Công ty HOD tổ chức tại TP Hồ Chí Minh năm 2016.

Hình ảnh chia sẻ chương trình Giáo Dục Sớm với cha mẹ do Công ty HOD tổ chức tại TP HCM năm 2016

Hình ảnh chia sẻ chương trình Giáo Dục Sớm với cha mẹ do Công ty HOD tổ chức tại TP HCM năm 2016

Hình ảnh tham gia khóa ‘Giảng viên Giáo Dục Sớm” do Viện IDP tổ chức năm 2017.

Hình ảnh tham gia khóa ‘Giảng viên Giáo Dục Sớm” do Viện IDP tổ chức năm 2017.

Hình ảnh lưu niệm cùng Học viên và quý Thầy Cô Viện IDP năm 2017.

Hình ảnh đến thăm các bé trường Mầm Non Happy Time Hà Nội năm 2017.

Chương trình tập huấn cho hơn 200 cán bộ Hội Phụ Nữ Tỉnh An Giang năm 2017.

Chương trình tập huấn cho hơn 200 cán bộ Hội Phụ Nữ Tỉnh An Giang năm 2017.

Chương trình tập huấn cho hơn 200 cán bộ Hội Phụ Nữ Tỉnh An Giang năm 2017.

Hình ảnh giảng dạy chương trình Giáo Dục Sớm cho các bé nhóm trẻ Happy House – TP HCM 2017

Hình ảnh giảng dạy chương trình Giáo Dục Sớm cho các bé nhóm trẻ Happy House – TP HCM 2017

Hình ảnh giảng dạy chương trình Giáo Dục Sớm cho các bé nhóm trẻ Happy House – TP HCM 2017

Hình ảnh huấn luyện Giáo Dục Sớm cho cán bộ, giáo viên trường Mầm Non Hoa Mặt Trời tại TP HCM năm 2018.

Hình ảnh huấn luyện chương trình Giáo Dục Sớm cho Giáo Viên tại trường Mầm Non Hoa Mặt Trời.

Hình ảnh huấn luyện chương trình Giáo Dục Sớm cho Giáo Viên tại trường Mầm Non Hoa Mặt Trời.

Hình ảnh huấn luyện chương trình Giáo Dục Sớm cho Giáo Viên tại trường Mầm Non Hoa Mặt Trời.

Hình ảnh huấn luyện chương trình Giáo Dục Sớm cho Giáo Viên tại trường Mầm Non Hoa Mặt Trời.

Hình ảnh huấn luyện Chương trình Giáo Dục Sớm cho giáo viên tại trường Mầm Non Sắc màu năm 2018. (Hướng dẫn Giáo viên thực hành trực tiếp trên trẻ).

Hình ảnh huấn luyện chương trình Giáo Dục Sớm tại trường Mầm Non Sắc màu năm 2018. (Hướng dẫn Giáo viên thực hành trực tiếp trên trẻ).

Hình ảnh huấn luyện chương trình Giáo Dục Sớm cho giáo viên tại trường Mầm Non Sắc màu năm 2018. (hướng dẫn giáo viên thực hành trên trẻ)

Hình ảnh chia sẻ, huấn luyện kỹ năng massage trị liệu cho trẻ tại trường Mầm Non Sắc Màu 2018.

Hình ảnh huấn luyện chương trình Giáo Dục Sớm cho giáo viên tại trường Mầm Non Sắc Màu 2018. (Hướng dẫn giáo viên thực hành trực tiếp trên trẻ)

Tham gia bình luận: