SỨ MỆNH, TẦM NHÌN HOD VÀ GIÁO DỤC SỚM

     

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HOD 

         Thành lập vào ngày 01/10/2010,  HOD có ý nghĩa là “House of Dreams – Ngôi nhà của những ước mơ” với sứ mệnh“Hiện thực ước mơ xanh”. HOD chọn lọc những giá trị cốt lõi từ những tinh hoa của thế hệ đi trước để gìn giữ, xây dựng và phát triển nhằm phát huy hết năng lực tiềm ẩn trong mỗi cá nhân, chia sẻ, hỗ trợ và cùng nhau phát triển, giúp các bạn trẻ hiện thực ước mơ của mình từ đó nâng cao chất lượng công việc, làm giàu cuộc sống từ trong tâm.  Xây dựng nền tảng vững chắc tạo tiền đề cho thế hệ tương lai kế thừa, phát huy những giá trị đã được chắt lọc và là nền tảng xây dựng công ty phát triển bền vững, ổn định, lâu dài và hiệu quả, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

TẦM NHÌN:

HOD quan tâm đến việc phát triển Nguồn Nhân Lực, lấy Con Người làm nền tảng phát triển, HOD tập trung vào việc Huấn luyện chuyên sâu, tạo điều kiện môi trường để các cá nhân được rèn luyện, trải nghiệm và phát huy năng lực của bản thân.

Giáo Dục Sớm là mối quan tâm và cũng là ưu tiên hàng đầu của HOD do vậy HOD đã chính thức  ký hợp tác toàn diện triển khai dự án “Giáo Dục Sớm” với Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Trẻ Thông Minh Sớm VSK Hà Nội. HOD đã triển khai phát triển dự án “Giáo Dục Sớm” trong khu vực phía Nam từ năm 2015 đến nay.

HOD là đơn vị đầu tiên triển khai dự án “Giáo Dục Sớm Cho Trẻ”  tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Đã thực hiện các khóa huấn luyện đào tạo giáo viên giáo dục sớm. Cha mẹ học giáo dục sớm hiệu quả, thành công. Tham gia vào dự án Giáo Dục Sớm là tham gia vào cuộc cách mạng phát triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Cho Quốc Gia.

Bên cạnh việc phát triển Nguồn Nhân Lực, HOD nhanh chóng tiếp cận những mô hình kinh doanh tiên tiến, hiện đại, áp dụng và vận hành hiệu quả để xây dựng thành công một mô hình doanh nghiệp tiên tiến và nhân văn, đạt hiệu suất hoạt động tối đa, mang lại hiệu quả tối ưu nhất. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

– Sáng tạo: HOD đề cao sự sáng tạo, coi sáng tạo là sống còn. Tập thể HOD sáng tạo mọi lúc, mọi nơi và mọi cách.

– Uy tín: Mọi người trong HOD làm việc với nhau và với đối tác, khách hàng bằng uy tín và sự cam kết. Nhân viên HOD nói là làm, làm là triệt để.

– Hợp tác: Lắng nghe người khác để thấu hiểu khách hàng, thấu hiểu đối tác là một văn hóa của HOD, tạo nên một tổ chức lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ. Bởi vì lắng nghe là cơ sở để hợp tác. Từ đó tạo nên sức mạnh đoàn kết, tạo nên cơ hội thành công trong sự hợp tác giữa HOD với bên ngoài

Thích ứng: HOD  thích ứng nhanh trong môi trường kinh tế, xã hội

Hiệu quả: Toàn thể nhân viên HOD làm việc hướng đến sự hiệu quả và hiệu quả là thước đo giá trị công việc. Hiệu quả ở đây được hiểu là thịnh vượng về tài chính và giàu có tinh thần. 

Với hệ thống các triết lý kinh doanh, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, kết hợp với đội ngũ Nguồn Nhân Lực có tư duy năng động, sáng tạo, được đào tạo chuyên nghiệp, HOD tin tưởng sẽ có một hướng đi đúng mang tính đột phá, thực hiện thành công sứ mệnh của mình, đưa công ty phát triển bền vững, hòa chung cùng tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước.

Tham gia bình luận: