Đội ngũ đào tạo

Chuyên gia cấp cao huấn luyện thực hành chương trình Giáo Dục Sớm.

Đối tác phát triển dự án GDS với Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Trẻ Thông Minh Sớm VSK.

Thành viên danh dự Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Phát Triển Tiềm Năng Con Người IPD

Giám đốc Công ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực HOD

Chủ tịch câu lạc bộ thiện nguyện Cộng Đồng Hoa Tâm.

Tham gia bình luận: