GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

GIÀU KINH NGHIỆM, ĐAM MÊ GIÁO DỤC VÀ LÒNG YÊU MẾN ĐẶC BIỆT VỚI TRẺ NHỎ. MONG MUỐN CỐNG HIẾN ĐỂ ĐẠT ĐẾN THÀNH TỰU XUẤT SẮC PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI VÀ LỢI ÍCH CHO GIA ĐÌNH & XÃ HỘI. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO HOD MANG ĐẾN PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC SỚM KHÔNG CHỈ LỢI ÍCH CHO TRẺ NHỎ MÀ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH THÂN –  TÂM –  TRÍ AN ỔN VÀ VỮNG VÀNG CHO NGƯỜI HỌC.

Gặp gỡ đội ngũ lãnh đạo và giảng dạy HOD:

Bà PHAN THỊ VÂN

 • Chuyên gia cấp cao huấn luyện thực hành chương trình Giáo Dục Sớm.
 • Đối tác phát triển dự án GDS với Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Trẻ Thông Minh Sớm VSK.
 • Thành viên danh dự Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Phát Triển Tiềm Năng Con Người IPD.
 • Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực HOD.
 • Chủ tịch câu lạc bộ thiện nguyện Cộng Đồng Hoa Tâm.

Bà PHAN THU HẢI

 • Chuyên gia Giáo Dục Sớm HOD
 • Thành viên Hội đồng quản trị HOD
 • Giám đốc Marketing

Bà NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN

 • Chuyên gia Giáo Dục Sớm HOD
 • Thành viên Hội đồng quản trị HOD
 • Giám đốc Hành chính nhân sự
 • Phụ trách câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Sala

 

Bà LƯƠNG THỊ THANH NHÀN

 • Chuyên viên Giáo Dục Sớm HOD
 • Thành viên Hội đồng quản trị HOD
 • Giám đốc kinh doanh.

Tham gia bình luận: