KHÓA HỌC MIỄN PHÍ: DUNG HÒA PHUONG PHÁP GD TRẺ TRONG GĐ NHIỀU THẾ HỆ

HÒA KHÍ SINH TÀI!
Ngay cả khi: Môn đăng hộ đối, Mây tầng nào gặp mây tầng đó, giỏ nhà ai quai nhà nấy, nồi nào úp vung ý thì cũng cần sự thống nhất và dung hòa trong việc giáo dục!
Vì chúng ta ở những thế hệ khác nhau: Baby Boomer, X, Y, gen Z, sinh ra, trưởng thành trong những giai đoạn, kỷ nguyên khác nhau, môi trường và nghề khác nhau, tư duy khác nhau, năng lượng và tâm linh khác nhau…nên cần Dung hoà trong nội dung giáo dục lớp kế thừa.
Dung hoà để yên ấm, bình an, hạnh phúc, con cháu được lớn lên trong ôn hoà, ôn tồn, điềm tĩnh, bình tĩnh.
Dung hoà để lan toả năng lượng tích cực, nhờ đó trẻ ăn ngon, ngủ yên, được động viên, khích lệ, tự tin và mạnh mẽ.
Dung hoà cho mỗi thành viên sự bình yên, giúp mỗi chúng ta phát triển, là môi trường cho mỗi chúng ta trau dồi, học tập và cập nhật kiến thức, tập trung mục tiêu.
Dung hoà và bao dung độ lượng, giúp mỗi chúng ta dễ thở, dễ sống, dễ dàng và thuận lợi hơn, dễ dàng vượt qua khó khăn, thử thách.
Hoà khí sinh TÀI!
Hẹn nhau trong Chương trình: DUNG HOÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TRẺ TRONG GIA ĐÌNH NHIỀU THẾ HỆ.

Tham gia bình luận: